Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2022-2025

piątek, 8 kwi 2022 12:43

UCHWAŁA NR XLI/437/22 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 30 marca 2022r.

piątek, 8 kwi 2022 12:26

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2022

czwartek, 30 gru 2021 10:44

UCHWAŁA Nr XXXVI/396/21 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022

czwartek, 30 gru 2021 10:39

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pisz na rok 2021

środa, 20 sty 2021 10:39

Uchwała Nr XXIV/258/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021

środa, 20 sty 2021 10:37

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Pisz na lata 2020-2024

wtorek, 4 lut 2020 11:26

Uchwała Nr XV/155/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Pisz na lata 2020-2024

wtorek, 4 lut 2020 11:22

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2020

poniedziałek, 13 sty 2020 12:18

Uchwała Nr XIV/145/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2020

poniedziałek, 13 sty 2020 09:15

Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 lutego 2019 r.

środa, 27 lut 2019 10:04

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2019 rok

środa, 27 lut 2019 10:01

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2018 rok

wtorek, 3 lip 2018 09:21

UCHWAŁA NR XLIV/462/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2018 rok.

wtorek, 3 lip 2018 07:29

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2017

wtorek, 21 lut 2017 12:10

UCHWAŁA Nr XXXI/349/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2017 rok.

wtorek, 21 lut 2017 11:31

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Pisz na lata 2016 -2019

poniedziałek, 2 maj 2016 09:39

UCHWAŁA Nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2019

poniedziałek, 2 maj 2016 09:33

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2016

poniedziałek, 2 maj 2016 08:57

UCHWAŁA Nr XXIII/224/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 kwietnia 2016 roku

poniedziałek, 2 maj 2016 08:41

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

piątek, 20 mar 2015 11:36

UCHWAŁA Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 3 marca 2015 roku

piątek, 20 mar 2015 11:07

UCHWAŁA Nr XXXXIII/553/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

wtorek, 15 kwi 2014 09:05

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PISZ NA ROK 2014

wtorek, 15 kwi 2014 09:01

Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2014 rok

wtorek, 15 kwi 2014 08:53

UCHWAŁA Nr XXX/380/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

piątek, 19 kwi 2013 12:31

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PISZ NA ROK 2013

piątek, 19 kwi 2013 12:26

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY PISZ NA LATA 2012 - 2015

piątek, 16 mar 2012 08:51

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PISZ NA ROK 2012

czwartek, 15 mar 2012 15:34

UCHWAŁA NR XVIII/229/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015.

czwartek, 15 mar 2012 15:31

UCHWAŁA Nr XVIII/228/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

czwartek, 15 mar 2012 15:27

UCHWAŁA Nr VII/ 60/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pisz

wtorek, 26 kwi 2011 09:00

UCHWAŁA Nr VII / 59 / 11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

wtorek, 26 kwi 2011 08:57

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PISZ NA ROK 2011

piątek, 22 kwi 2011 12:39

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY PISZ NA LATA 2011-2013

piątek, 22 kwi 2011 11:29

Gminny Program Profilaktytki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

wtorek, 18 maj 2010 09:32

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Pisz na lata 2009-2011

wtorek, 14 lip 2009 11:58

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2009 rok

wtorek, 14 lip 2009 11:41