Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXI/349/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2017 rok.

Pliki do pobrania: