Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Sprawozdania Finansowe

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu publikuje sprawozdania finansowe za 2018r

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 maj 2019 10:34
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 10:38
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 216 razy