Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLIV/462/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2018 rok.

Pliki do pobrania: