Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLI/409/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 czerwca 2002 roku

                                          UCHWAŁA NR XLI / 409 / 2002

                                          Rady Miejskiej w Piszu

                                         z dnia 6 czerwca 2002 roku

 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii  w Piszu.

            Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1999r. Nr 155 poz. 1014 ) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 01.07.2002r. jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu zwaną dalej Ośrodkiem.

 

§ 2

Siedzibę, obszar działania, zadania zarzadzania gospodarką finansową oraz nadzór nad Ośrodkiem określa Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCY  

Rady Miejskiej w Piszu

   Wiesław Tykocki

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2012 15:39
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2012 15:43
Data edycji: poniedziałek, 27 lut 2012 15:57
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1198 razy
Ilość edycji: 1