Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty Dotyczące Problemów Społecznych Gminy Pisz

W dniu 25.11.2013r. odbyły się warsztaty mające na celu przygotowanie dokumentu p.n. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pisz na lata 2014-2020. W trakcie warsztatów określane zostały aktualne koncepcje rozwoju gminy. Cele i zadania określone i zaakceptowane w trakcie warsztatów mają przyczynić się zarówno do rozwiązywania bieżących problemów społecznych, jak również do zaplanowania działań prorozwojowych. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele takich instytucji jak: Komenda Powiatowa Policji w Piszu, Straż Miejska w Piszu, Powiatowa Straż Pożarna w Piszu, Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu,  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, Urząd Miejski w Piszu, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz, Rada Miejska w Piszu, Rada Sołecka Gminy Pisz, parafie, organizacje pozarządowe, służba zdrowia.
Udział przedstawicieli w/w instytucji jest bardzo cenny z uwagi na ich ogromne doświadczenie oraz szerokie i różnorodne postrzeganie aktualnych potrzeb i problemów społecznych mieszkańców. Opracowany dokument będzie wspólną koncepcją rozwojową środowiska lokalnego, która pozwoli na współdecydowanie o kierunkach rozwoju polityki społecznej naszej gminy.
Miejsce realizacji warsztatów – Urząd Miejski w Piszu, sala nr 15, godz. 1000.
Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu, Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.

Data powstania: wtorek, 19 lis 2013 14:18
Data opublikowania: wtorek, 3 gru 2013 14:00
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1161 razy