Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

„Warsztaty efektywnej komunikacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów”

W dniach 12-13 kwiecień 2012r. firma SAST Service z Tychów na zlecenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu przeprowadziła szkolenie pod nazwą „Warsztaty efektywnej komunikacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów”. W zajęciach wzięli udział pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Na szkoleniu omówione zostały następujące zagadnienia:

- wartości jako wyznaczniki celu,

- inteligencja motywacyjna,

- czynniki wzbudzające motywację,

- czas a organizm,

- narzędzia i techniki organizacji czasu pracy,

- zasady planowania własnej pracy .

 

Celem szkolenia było:

 1. Obniżenie poziomu stresu i napięcia wśród pracowników.
 2. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu konstruktywnych form radzenia sobie ze stresem i napięciem w miejscu pracy.
 3. Zmiana nawyków myślowych pracowników.
 4. Ćwiczenia z zakresu zarządzania czasem i emocjami.
 5. Zdobycie umiejętności traktowania sytuacji konfliktowych jako pretekstu do wprowadzenia zmian.
 6. Kryzys w firmie – jak go twórczo wykorzystywać.

Formy pracy na szkoleniu:

 1. Gry i zabawy symulacyjne.
 2. „Burza mózgów”.
 3. Ćwiczenia indywidualne, w podgrupach oraz zespole.
 4. Przygotowywanie projektów w podgrupach – kreatywna prezentacja.
 5. Interaktywne mini wykłady.

W szkoleniu uczestniczyło 20 osób.

Data powstania: piątek, 20 kwi 2012 14:55
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2012 14:58
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1498 razy