Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

Warsztaty edukacyjne dla uczniów

 

 

Uczestnicy: Uczniowie oraz kadra pedagogiczna

Liczba uczestników: do 120 osób

Czas trwania: 90 minut

Realizator : PeDaGo Kraków

 

Przystępna  forma zajęć  interaktywnych, poparta rzetelną diagnozą, tworzy nową jakość oddziaływania profilaktycznego - dostosowanego do  potrzeb  uczniów oraz oczekiwań kadry pedagogicznej. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów nabierają głębszego indywidualnego wymiaru.

 

 

Schemat zajęć edukacyjnych

 

1.  Diagnoza pedagogiczna

   Zwięzła diagnoza  sporządzona przy współpracy coacha i wychowawcy lub pedagog. Badanie  mająca na celu jak najlepsze dostosowanie programu do potrzeb uczniów oraz wymagań stawianych przez placówkę.

   Czas trwania: 30 minut

2. Zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz nauczycieli

    Zajęcia interaktywne dla uczniów oraz kadry nauczycielskiej prowadzone w formie  mini wykładu wzbogaconego o  pokaz multimedialny oraz elementy zajęć warsztatowych m.in. drama, burza mózgów, praca na podstawie filmów edukacyjnych, otwarta dyskusja. Zajęcia  przestrzegają uczniów przed niebezpieczeństwami związanymi z:

    - mediami: internet, cyberprzemoc, telefony komórkowe

    - używkami: alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze

    - zjawiskiem agresji i przemocy

    Dzięki interaktywnej formie zajęć uczniowie oraz nauczyciele zdobywają umiejętność  efektywnego współdziałania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

    Czas trwania: 45 minut

3. Zakończenie zajęć

   Rozdanie materiałów dydaktycznych dla kadry pedagogicznej.

 

Programy skierowane są do trzech grup wiekowych:

-        Szkoła Podstawowa klasy I-III

-        Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

-        Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalne

 

Zajęcia dla  każdej z grup prowadzone są w trzech blokacha tematycznych

(treść oraz forma zajęć dostosowana do wieku uczniów):

  1. 1.                 Blok Media to warsztaty edukacyjne poruszające aktualnie bardzo ważne zagadnienia związane z rozsądnym wykorzystywaniem nowoczesnych technologii. Rozwój nauki przynosi wiele korzyści, ale również sporo zagrożeń. Nasi trenerzy zwracają uwagę młodemu pokoleniu, często ślepo zafascynowanemu nowinkami medialnymi, jak krzywdzące może być ich nierozsądne użytkowanie. Podczas warsztatów szczególny nacisk jest kładziony na niebezpieczeństwo uzależnienia się od komputera, Internetu, gier. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że ich organizmy, wciąż jeszcze w fazie wzrostu, uzależniają się 4 razy szybciej niż organizmy osób dorosłych. Coraz powszechniejsze staje się zjawisko cyberprzemocy, która często traktowana jest jak niewinny żart. Nasi trenerzy prezentują konsekwencje (głównie w sferze psychicznej) zostania ofiarą cyberprzemocy. Podkreślają również rolę świadka ucząc młode pokolenie postawy obywatelskiej. W trakcie zajęć tworzony jest również Kodeks Bezpiecznego Poruszania się po Sieci, który prezentuje najważniejsze zasady korzystania z Internetu. Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny, oparte są na faktach oraz urozmaicone multimedialnie.
  2. 2.                 Blok Używki to warsztaty edukacyjne poruszające problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, papierosy, narkotyki i dopalacze. Nasi trenerzy skutecznie obalają mity dotyczące tych substancji, prezentując twarde fakty dotyczące ich używania. Młodszym uczniom proponujemy głównie profilaktykę pozytywną, skupiając się na alternatywach, i szeroko pojętym zdrowym stylu życia. Uczniom starszym są prezentowane bardzo sugestywne spoty kampanii zagranicznych. Nasi trenerzy podkreślają przede wszystkim konsekwencje używania substancji psychoaktywnych w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej. W trakcie zajęć uczniowie uczą się także asertywnej odmowy, która w sytuacji alarmowej pozwoli im na skuteczną reakcję. Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny, oparte są na faktach oraz urozmaicone multimedialnie.
  3. Blok Agresja i Przemoc to warsztaty edukacyjne dotyczące zachowań przemocowych, tak powszechnie obecnych we współczesnej szkole. Jesteśmy codziennie bombardowani tymi zachowaniami poprzez telewizję, filmy, gry komputerowe, sytuacje na ulicy czy u sąsiadów za ścianą. W drodze socjalizacji, młode pokolenie przejmuje te zachowania, i co najgorsze, powiela je. Nasze warsztaty rozszerzają pojęcie przemocy na nie tylko tą fizyczną, ale również psychiczną, ekonomiczną i seksualną. Trenerzy dokładnie omawiają konsekwencje stosowania przemocy, zarówno dla sprawcy, jak i dla ofiary. Podkreślają również rolę świadka ucząc młode pokolenie postawy obywatelskiej. Jednym z najważniejszych punktów naszego programu to trening zastępowania agresji, podczas którego prezentowane są sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Poruszany jest również problem cyberprzemocy, stosunkowo nowego zjawiska, lecz o wielu odsłonach, i coraz powszechniejszego.

 

 

Czas i miejsce realizacji

 

08.12.2011r. Gimnazjum Nr 1 w Piszu

                     Szkoła Podstawowa Kocioł Duży

                     Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

 

09.12.2011r.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

                      Hotel „Nad Pisą” – uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu

 

Data powstania: piątek, 9 gru 2011 15:00
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2011 15:02
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1541 razy