Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

"POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE"

„Pozory mylą, dowód nie” w 2011 r.

"Pozory mylą, dowód nie" to ogólnopolska kampania edukacyjna, zainicjowana w 2009 r. przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Komendę Główną Policji. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. Cel kampanii to ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.

Kampania „Pozory mylą, dowód nie” 2011 oparta jest na założeniu bezpośredniego zaangażowania w nią społeczności lokalnych na poziomie gminy, a w szczególności:
a. urzędów gminy,
b. lokalnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c. lokalnych stowarzyszeń i ruchów na rzecz trzeźwości oraz odpowiedzialności obywatelskiej,
d. rodziców osób niepełnoletnich.

Koncept zakłada dostarczenie społecznościom lokalnym – za pośrednictwem samorządów – gotowego, zestandaryzowanego projektu edukacyjno-promocyjnego, którego realizacja doprowadzić ma do ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz eliminacji spożycia alkoholu w tej grupie wiekowej.

Projekt stanowi bazę dla lokalnych działań, które ustawowo realizują gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaś jego standaryzacja pozwoliłaby na głębsze analizy porównawcze w obszarach:
a. stanu wyjściowego sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim,
b. działań, jakie podjęto w celu wyeliminowania tego problemu,
c. efektów tych działań.

Podobnie jak w latach 2009-2010 partnerem tegorocznej kampanii „Pozory mylą, dowód nie” jest Komenda Główna Policji .

Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu też włączył się aktywnie w kampanię.

 

W ramach działań:

1. Przekazujemy społeczności lokalnej materiały edukacyjne ( skierowane między innymi do    sprzedawców i rodziców ):

- Plakat zwracający uwagę na problem sprzedaży alkoholu osobom małoletnim (do dystrybucji w punktach sprzedaży alkoholu);
- Ulotka edukacyjna, instruująca, jak powinien zachować się sprzedawca, gdy ma wątpliwości co do wieku osoby chcącej kupić alkohol (do dystrybucji w punktach sprzedaży alkoholu);
- Naklejka samoprzylepna informująca, że alkohol sprzedaje się tylko osobom, które ukończyły 18 lat (do dystrybucji w punktach sprzedaży alkoholu);
- Film instruktażowy nt. prawidłowego zachowania się sprzedawców w wątpliwych przypadkach (przeznaczony do prezentacji w trakcie szkoleń dla właścicieli sklepów i sprzedawców);
- Broszura informacyjno-edukacyjna  dla rodziców nt. picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie oraz kluczowej roli rodziny i wychowania w zapobieganiu temu zjawisku. g. wzór ankiety badawczej diagnozującej stan wyjściowy problemu sprzedaży alkoholu małoletnim w danej gminie lub innej jednostce terytorialnej;

W ramach kampanii OPiT w Piszu podejmuje następujące działania:

 a. Przeprowadza  badanie diagnozujące wyjściowy stan problemu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim (lipiec 2011).
b. Raportuje wyniki ankiety poprzez przesłanie raportu podsumowującego  (lipiec 2011).
c. Przeprowadza dystrybucję materiałów przeznaczonych do punktów
sprzedaży – plakatów, ulotek oraz naklejek ( lipiec – sierpień 2011).
d. Monitoruje sposób ekspozycji tych materiałów przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Piszu i Strażą Miejską (lipiec – wrzesień 2011).
e. Organizuje szkolenie dla właścicieli sklepów i sprzedawców posługując się filmem instruktażowym ( wrzesień 2011).
f. Prowadzi dystrybucję broszury informacyjno-edukacyjnej nt. problemu picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie poprzez przekazanie jej dyrekcjom gimnazjów z zaleceniem dalszej dystrybucji wśród rodziców podczas zebrań organizowanych na początku roku szkolnego (wrzesień 2011).
g. Przeprowadza badania oceniające efekty zrealizowanych działań i przesyła wyniki z jego realizacji przy wykorzystaniu kwestionariusza  do koordynatorów programu (do 30 września 2011).
h. Przesyła raport – przy wykorzystaniu formularza o zrealizowanych działaniach (do 20 października 2011).

i. Bierze udział w lokalnych festynach na terenie całej gminy prezentując zestawy ćwiczeń     z wykorzystaniem alkogogli ( lipiec – wrzesień 2011 ). Alkogogle symulują zaburzenia widzenia i zdolności ruchowych, których doświadcza się pod wpływem alkoholu. Zostały skonstruowane tak żeby dawać wrażenie jak najbardziej zbliżone do tych, jakie ma człowiek z zawartością alkoholu we krwi od 0,7 do 1+ promila ( odpowiada w przybliżeniu spożyciu w czasie 1,5 godzinnej imprezy: 3-4 kufli jasnego piwa, butelki słabego wina, ćwierci litra wódki ). Pokazują znakomicie w jaki sposób alkoholowy rausz zwęża pole widzenia, zaburza równowagę, obniża zdolności motoryczne.           

Dzięki alkogoglom każdy może na trzeźwo i bez ryzyka przekonać się, że siadanie za kółkiem po kieliszku to bardzo kiepski pomysł.

 

 

Data powstania: piątek, 16 wrz 2011 09:58
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2011 10:00
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1513 razy