Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Wakacje w Wiosce "Smurfów"

Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

Miejsce realizacji: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, ul. Mikołaja Kopernika 8

 

 

Termin:  01.08.2011r.  –  12.08.2011r.

Uczestnicy zajęć:  40 dzieci w wieku 7 – 13 lat.

 

Cele

Ogólne:

- stworzenie alternatywnych, bezstresowych, ciekawych możliwości spędzania czasu wolnego 

   dzieci

-  wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci

-  modelowanie zdrowego stylu życia

-  rozwijanie umiejętności plastycznych

-  poprawa komunikacji oraz umiejętności współżycia w grupie

-  zmiana negatywnych zachowań.

 

Poznawcze:

- zapoznanie uczestników z historią Polski średniowiecznej, szczególnie historią Warmii

  i Mazur

- zapoznanie z nowymi technikami projekcyjnymi ( trójwymiar )

- zapoznanie dzieci między innymi z techniką wypieku chleba.

 

Kształcące:

- poznanie nowych technik plastycznych

- kształtowanie sprawności ruchowej, spostrzegawczości.

 

Wychowawcze:

- kształtowanie pozytywnych postaw

- uczenie życia w zgodzie z naturą

- rozwijanie punktualności, zaradności, współpracy, empatii.

 

Formy realizacji:

- wycieczki autokarowe ( Zespól Dworsko –Pałacowy Woźnice, Kino Helios w Olsztynie,     

   Farma Mazurska w Szarejkach )

-  rozwijanie sprawności manualnych na warsztatach plastycznych.

-gry i zabawy sportowo-rekreacyjn

-plażowanie i kąpiel w jeziorze „Roś”

Data powstania: czwartek, 28 lip 2011 12:15
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2011 12:18
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1429 razy