Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Szanuj zdrowie - ratuj życie.

 

      "SZANUJ ZDROWIE - RATUJ ŻYCIE"

 

     Program o charakterze profilaktyki uzależnień dla młodzieży w formie pokazu multimedialnego wraz z omówieniem połączona z pokazem i nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Do wyboru są dwa zagadnienia dotyczące profilaktyki uzależnień:

 

 

  1)Cele z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu

-dokonanie przez młodzież weryfikacji własnych opini i postaw wobec wpłuwu alkoholu na organizm młodego człowieka

-dokonanie przez młodzież autodiagnozy własnego sposobu "kontaktowania sie z alkoholem"-mity ,przesądy ,a prawda o alkoholu

-zapoznanie młodzeży z podstawowymi objawami alkoholizmu

-jest to przygotowane w formie wykladu interaktywnego oraz pokazu multimedialnego

 

2) Cele z zakresu profilaktyki uzależnień od „dopalaczy”

- co to są „dopalacze” – omówienie i wykład interaktywny
- klasyfikacja „dopalaczy”
- biopsychospołeczne uwarunkowania podatności na „dopalacze”
- oddziaływanie na organizm „czystej postaci” dopalacza oraz niepożądane interakcje z innymi środkami psychoaktywnymi.
- opinie i postawy społeczne w stosunku do dopalaczy wybranych grup społecznych
- podstawowe objawy po zażyciu i uzależnienia od dopalaczy.

 

3) Napoje energetyczne (posiadające wysokie stężenie kofeiny i tauryny) jako odrębna grupa środków psychosomatoaktywnych)-ZAJĘCIA PRZEZNACZONE RÓWNIEŻ DLA RODZICÓW

 

4)Zapoznanie młodzieży z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem środków ochrony osobistej

-wykład interaktywny

-pokaz w zakresie udzielania pierwszej pomocy

-ćwiczenia praktyczne na fantomach

-pokaz udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, z wykorzystaniem podstawowego sprzętu medycznego

-zapoznanie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach

 

 

5)Przebieg pokazu i nauki w zakresie udzielania pierwszej pomocy

-wykład z prezentacją

-pokaz z omówieniem

-resuscytacja osoby nieurazowej

 

 

6)Zabezpieczenie miejsca zdarzenia .Ocena poszkodowanego

7)Resuscytacja bezprzyrządowa

8)Ocena poszkodowanego po urazie

9)Przewracanie poszkodowanego na plecy

10)Pozycja bezpieczna

11)Działanie zespołowe

12)Postępowanie w urazach i zachorowaniach

-w przypadku rany lub złamania

13)Postępowanie w przypadku zadławienia ,krwotok z nosa i innych urazach

14)Drgawki i pierwsza pomoc

15)Wypadek drogowy , ewakuacja z pojazdu

 

 

Zabezpieczenie materiałowe :Literatura pomocnicza:J.Mellibruda "Tajemnice ETOH"rozdz:Alkoholizm-czyli uzależnienie od alkoholu

J.K Falewicz "ABC problemów alkoholowych"rozdz:Powstanie uzależnienia.Uzależnienie.Skutki uzależnienia.W.Sztandar "Poza kontrolą" rozdz.Wizerunek choroby

 

KADRA DYDAKTYCZNA:

Instruktorzy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

Ratownicy z certyfikatem Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji

 

Czas trwania programu około 120 minut

 

W dniu 25.05.2011r. od godziny 800 do 1400 zostały przeprowadzone 3 edycje programu w Gminnym Zespole Szkół w Piszu.

                                         

 

Data powstania: środa, 25 maj 2011 13:55
Data opublikowania: środa, 25 maj 2011 13:56
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1600 razy