Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Spektakle profilaktyczne

Spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym. Problematyka programów.

Problematyka programów dotyczy zagrożeń typowych dla środowisk, w których przebywają dzieci i młodzież: uzależnienie, przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Nasze działania pogłębiają wiedzę na temat szkodliwości używek, uczą asertywności i przyjmowania zachowań pożądanych w sytuacjach trudnych bądź konfliktowych. Wskazują również gdzie w takich przypadkach szukać pomocy.

 

 

Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

 

Realizator: Impresariat Artystyczny „INSPIRACJA” z Krakowa

 

11.05.2010r.

godz. 7:30 – Szkoła Podstawowa w Hejdyku – „Kolczasta przyjaźń”

          9:30 - Szkoła Podstawowa w Liskach – „W krainie bajtów”

         10:55 - Szkoła Podstawowa w Jeżach – „Kolczasta przyjaźń”

 

12.05.2010r.

godz. 8:00 – Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym – „W krainie bajtów”

          9:40 - Szkoła Podstawowa w Uścianach – „Kolczasta przyjaźń”

         11:50 - Szkoła Podstawowa w Trzonkach – „Psoty nie z tej ziemi”

 

13.05.2010r.

godz. 9:05 – Gimnazjum nr 1 w Piszu – „Punkt zwrotny”

        10:00 - Gimnazjum nr 1 w Piszu – „W cyber-zwierciadle”

Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2010 12:28
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2010 12:33
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1554 razy