Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Razem gramy, wygrywamy !!!

 

Razem gramy, wygrywamy!!! 

 

Cykl Spotkań w ramach Programu Profilaktycznego profilaktyk wczesnoszkolna; kl. 0-III Szkoły Podstawowej

 

 

 

SPOTKANIE I
(dotyczące używek - alkohol, narkotyki, itp.)

 

Program adresowany jest do dzieci klas 0-3, ma charakter wczesnej profilaktyki uzależnień, zawiera elementy edukacyjne oraz ćwiczenia umiejętności społecznych realizowane w przystępnej formie aktywizującej uczniów. Celem programu jest utrwalenie postaw asertywnych. Program akcentuje potrzebę pracy nad rozwojem umiejętności odmawiania, podejmowania samodzielnych decyzji w kontekście wizerunku samego siebie.

 

SPOTKANIE II
(dotyczące agresji i przemocy uwarunkowanej stresem)

 

Program adresowany jest do dzieci klas 0-3. Spotkanie ma za zadanie uświadomienie i utrwalenie pozytywnych postaw, zachowań prospołecznych. Uświadomienie przyczyn agresji wynikających z zachowań naśladowczych, oraz "uczenia się przemocy". Spotkanie ma na celu pomóc w radzeniu sobie z emocjami, zwłaszcza negatywnymi (takimi jak: gniew, złość, czy lęk). Podkreśla wartość pracy nad podnoszeniem odporności na stres, poprzez propozycję prostych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

Czas trwania każdego Spotkania: 2 x 40 min.

 

Każde spotkanie jest kompletnym, niezależnym blokiem tematycznym, może być realizowane pojedynczo lub jako część Cyklu.

 

Realizacja listopad – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 22 gru 2009 14:38
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2009 14:40
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1460 razy