Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty multimedialne

W dniach 07-11.XII.2009  w piskich szkołach: Gminnym Zespole Szkół, Zespole Szkól Nr 1, Gimnazjum Nr 1, Zespole Szkół Katolickich, Zespole Szkół Zawodowych został przeprowadzony cykl zajęć edukacyjno-profilaktycznych ( 15 spotkań ) dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  Spotkania prowadzone były w formie warsztatów multimedialnych przez KROKUS PRACOWNIĘ PROFILAKTYCZNĄ z Krakowa.

W zajęciach wzięło udział ok.  400 uczniów.

 

Temat 1 :

Konflikt/autoagresja - problem okresu młodzieńczego

Cel:

Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez poznanie metody pozwalającej na konstruktywne rozwiązywanie problemów.

 

Osiągnięte efekty:

 

a) Zrozumienie istoty konfliktu, co go wywołuje, jakie powoduje skutki dla jednostki

b) Poznanie zasad i metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

c) Poznanie najczęstszych sytuacji konfliktowych w życiu młodzieży w najważniejszych obszarach ich życia

d) Uświadomienie zagrożeń wynikający w monecie stosowania barier

e) Rozwijanie procesów samopoznania – rozpoznawanie negatywnych emocji takich jak złość

f)   Autoagresja

g) Identyfikacja czynników i sygnałów wyzwalających złości

h) Przyswojenie wiedzy dotyczącej używania w swoim zachowaniu monitów i reduktorów

i)   Trening kontroli złości

 

 

Temat 2.

 

Komunikacja interpersonalna w zapobieganiu zachowaniom agresywnych w szkole.

 

 

Cel:

Rozwijanie procesów samopoznania, krytycznego myślenia, uświadomienie zagrożeń w procesie komunikacji wynikających z agresji, pobudzanie do odkrywania w sobie nowych możliwości

 

Osiągnięte efekty:

                   uświadomienie znaczenia umiejętnego porozumiewania się między ludźmi.

  • właściwe rozpoznawanie i stosowanie komunikatów niewerbalnych w relacjach interpersonalnych.
  • znaczenie aktywnego słuchania.
  • siła perswazji
  • uzmysłowienie negatywnego wpływu barier komunikacyjnych na rozmówcę.
  • postawa asertywna i jej wpływ na proces komunikacji.
  • zachowanie właściwej komunikacji w kontaktach międzyludzkich.
  • uwrażliwienie na potrzeby i prawa rozmówców w trakcie procesu komunikowania się.

                                             

TEMAT 3.

Wiem, kiedy i jak skutecznie odmówić!

Cel:

Przeciwdziałanie negatywnym wpływom otoczenia poprzez nabycie przez młodzież postawy asertywnej, dzięki której będą wyrażać w sposób bezpośredni swoje myśli, uczucia i poglądy.

Osiągnięte efekty:

 

a)      Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presja rówieśniczą

b)     Ćwiczenie umiejętności asertywnego odmawiania

c)      Poznanie różnych sposobów odmawiania

d)     Rozróżnienie skrajnych postaw nieasertywnych (agresywnej i uległej)

e)      Nabycie umiejętności zamiany twierdzeń anty-asertywnym na pro-asertywne

 

 

Data powstania: wtorek, 22 gru 2009 14:36
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2009 14:37
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1611 razy