Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS POETYCKI NA WIERSZ O RODZINIE

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do zabawy z poezją – napisania wiersza o rodzinie                                           „ Rodzina z wartościami to silna rodzina”. Konkurs jest organizowany w ramach XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny  „ Rodzina z wartościami to silna rodzina”.

REGULAMIN KONKURSU

  1. Cele konkursu:

- pobudzenie refleksji nad hierarchią wartości, jakie wyznajemy, jak je praktykujemy w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,

- popularyzowanie twórczości poetyckiej,

- kształtowanie wśród uczniów postaw kreatywnych,

- zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją.

  1. Uczestnicy konkursu.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Pisz.

Kategorie wiekowe:

- I kategoria – klasy IV – VI,

- II kategoria – klasy VII – VIII.

  1. Forma wiersza:

- dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,

- treść – zgodna z tematem konkursu,

- prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego,

- prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła.

  1. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:

Konkurs trwa do 07 czerwca 2022 roku. Prace należy składać do:

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu,

Plac Daszyńskiego 7 A,

12-200 Pisz w dziale dziecięcym (parter) do dnia 07 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Organizator nie zwraca tekstu                  i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na stronie internetowej.                   Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

 

  1. Rozstrzygnięcie konkursu.

Prezentacja  najlepszych wierszy i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi 10 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00 w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu.                                              

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

  1. Organizatorzy:

- Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu,

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu,

- Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.