Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W SZKOŁACH MIEJSKICH

W dniach 28.03.2022r - 01.04.2022 r. odbywały się warsztaty profilaktyczne w szkołach miejskich.

Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

Realizator:  Centrum Działań Profilaktycznych Wieliczka

 

Czas trwania jednej realizacji  warsztatu - 90 min.

 Ilość klas objętych warsztatami – 20 warsztatów w SP nr 4 w Piszu
                                                         25 warsztatów w  SP nr 1 w Piszu

 

                                                                                 Harmonogram warsztatów:

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu

28.03.2022r.

Kl. I- III „Silna mała mróweczka”

Kl. IV- VIII „Przemoc odbierze Ci moc lub Złość da Ci w kość”

1 i 2 godzina lekcyjna – klasy 4a, 4b

3 i 4 godzina lekcyjna – klasy 5a, 5b

5 i 6 godzina lekcyjna – klasy 6a, 5c

7 i 8 godzina lekcyjna – klasy 8c, 8b

Szkolenie dla nauczycieli „ Żeby się chciało tak, jak się nie chce”- godzina 15.30 lub 16.00 ( w zależności od trenerów).

29.03.2022r.

1 i 2 godzina lekcyjna – klasy 1c, 2a

3 i 4 godzina lekcyjna – klasy 1a, 1b

5 i 6 godzina lekcyjna – klasy 7b, 7d

30.03.2022r.

1 i 2 godzina lekcyjna – klasy 7a, 3b

3 i 4 godzina lekcyjna – klasy 7c, 2b

5 i 6 godzina lekcyjna – klasy 8a, 3a

Szkoła Podstawowa NR 1 w Piszu

Tematyka zajęć profilaktycznych :

Klasy I- „Silna mała mróweczka”

Klasy II- „Tomek i czarny kruk”

Klasy III- „Zagubiona myszka”

Klasy IV-VI- „Złość da ci w kość”

Klasy VII - VIIII- „Przemoc odbierze ci moc”

 

Środa 30.03.2022 r.

Lekcja 1. kl.7 c sala nr 9

Lekcja  2  kl.7 c sala nr 13

Lekcja  3. kl. 1a sala M7

Lekcja  4. kl. 1 a M7

Lekcja  5. kl. 7a sala nr 19

Lekcja 6. kl. 7 a

Lekcja 7. kl. 8d sala 7

Lekcja 8 kl. 8 d s.11

 

Czwartek 31.03.2022 (3 trenerów)

lekcja

pani Magda

Pani Ania

Pan Michał

1

kl.1 b sala M7

kl. 4c sala 10

kl.6a sala 1

2

kl. 1 b

kl. 4c sala 28

kl. 6 a sala7

3

kl. 2 c sala M8

kl. 4a sala 28

kl. 7b sala 18

4

kl. 2 c

kl. 4a sala 32

kl. 7b sala 13

5

kl. 8 c sala 18

kl. 8e sala 21

kl. 8a sala 23

6

kl. 8 c sala 20

kl. 8 e sala

kl. 8a sala 7

7

kl. 2a M8

kl. 7e

kl. 7d sala 28

8

kl. 2a

kl.7e sala 28

kl. 7d

 

Piątek 01.04.2022 r.  (3 trenerów)

 

lekcja

pani Magda

Pani Ania

Pan Michał

1

kl. 2b sala nr M6

kl. 4 b sala nr 9

kl. 5a sala nr 23

2

kl.2b

kl. 4 b sala nr 28

kl. 5a sala nr 9

3

kl. 3a sala nr 16

kl. 6b sala nr 34

kl. 5 b sala nr 9

4

kl. 3a

kl. 6b sala nr 9

kl. 5b sala nr 18

5

kl. 8b sala nr 11

kl. 3 b sala nr M6

kl. 5 c sala nr 32

6

kl. 8 b sala nr 23

kl. 3 b

kl. 5 c sala nr 12

 

Opis Warsztatów

Silna mała mróweczka: Zaburzona samoocena u dzieci wiąże się z wieloma negatywnymi i dalekosiężnymi konsekwencjami. Brak wiary we własne możliwości skutkuje między innymi gorszym funkcjonowaniem poznawczym, przygnębieniem i nieumiejętnością przyjmowania krytyki czy godzenia się z niepowodzeniami. Maluchy mogą się częściej denerwować, oszukiwać w trakcie gier
z rówieśnikami, domagać się ciągłej uwagi ze strony dorosłych bądź też dokuczać innym. Warsztat ma na celu budowanie optymistycznej postawy, która prowadzi do zwiększonej pewności siebie, przeświadczenia o skuteczności własnych działań, wytrwałości, a także tolerancji i szacunku dla innych.

Tomek i czarny kruk: Agresja wśród najmłodszych jest zjawiskiem występującym z różnym natężeniem i pod różnymi postaciami, jednakże niemal z pewnością każde dziecko prędzej czy później się z nią zetknie. Przybiera ona charakter zarówno werbalny (kłótnie, krzyki, przekleństwa, wyśmiewanie), jak i czynny (popychanie, szczypanie, bicie, niszczenie przedmiotów). Celem proponowanego warsztatu jest przygotowanie dzieci do funkcjonowania wolnego od przemocy poprzez nauczenie ich kontroli negatywnych emocji, rozwiązywania konfliktów oraz rozróżniania zachowań akceptowanych i nieakceptowanych społecznie.

Zagubiona myszka: Zajęcia dla najmłodszych i zarazem najmniej uświadomionych użytkowników mediów. W ich trakcie dzieci uczą się prawidłowego korzystania z Internetu, poznają zagrożenia związane z surfowaniem w sieci, a także negatywne konsekwencje nadmiernego oglądania telewizji czy grania na komputerze. Dowiadują się również, jak rozsądnie planować czas spędzany przed ekranem i dlaczego warto go jednak ograniczać. Dzięki tego typu warsztatom kształtujemy wśród dzieci odpowiednią postawę wobec treści prezentowanych w mediach. Przede wszystkim uczniowie odkrywają zalety, jakie ma zabawa i rozmowa z innymi dziećmi „na żywo”. Prowadzący zajęcia psychologowie, za pomocą bajek edukacyjnych, zabaw i gier, w łatwo przyswajalny sposób przekazują uczniom wademekum odpowiedzialnego i bezpiecznego użytkownika multimediów.

Złość da ci w kość: Warsztaty uczą postawy wolnej od agresji, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowania pozytywnych relacji między rówieśnikami. Prowadzący je trener uświadamia uczniom, jak ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach. Wspólnie z grupą ustala on również najczęstsze przyczyny przemocy w szkole, na podwórku i w domu. Pokazuje też, jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do zachowań z jednej strony agresywnych, a z drugiej – nadmiernie uległych. Uczniowie poznają również metody relaksacji oraz uczą się, jak radzić sobie z frustracją i negatywnymi emocjami.

Przemoc odbierze ci moc: Uczestnicy w trakcie warsztatu zyskują wiedzę na temat przyczyn
i mechanizmów powstawania frustracji oraz towarzyszącej jej złości. Następnie prowadzący – za pomocą obrazowych metafor i ćwiczeń – pokazuje grupie, jak te uczucia przekształcają się w akty agresji czy przemocy. Służy to wypracowaniu modelu, w ramach którego prezentowane są konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów, takie jak negocjacje czy arbitraż koleżeński.
Na zajęciach omawiane są różne rodzaje przemocy: fizyczna, werbalna, ekonomiczna i seksualna. Zapoznajemy też uczniów nie tylko z moralnymi, lecz również psychospołecznymi, prawnymi i zdrowotnymi konsekwencjami zachowań agresywnych.
A przede wszystkim uczymy młodych ludzi praktycznych metod radzenia sobie ze złością, frustracją i nazywania własnych emocji. Dysponujemy bowiem twardymi dowodami na to,
że właśnie takie działania mogą w przyszłości dać pożądane efekty.