Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W SZKOŁACH WIEJSKICH

W dniach 16-18.03.2022 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne w szkołach wiejskich.

 

Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

Realizator: Centrum Działań Profilaktycznych Wieliczka

Termin realizacji

w Szkole podstawowej w Hejdyku dnia 16.03.2022

 w Szkole Podstawowej w Liskach dnia 17.03.2022

 w Szkole Podstawowej w Trzonkach dnia 18.03.2022

 

Czas trwania jednej realizacji  warsztatu - 90 min

 

Ilość przeprowadzonych warsztatów:

 w Szkole podstawowej w Hejdyku- 4 warsztaty

w Szkole Podstawowej w Liskach – 4 warsztaty

w Szkole Podstawowej w Trzonkach – 3 warsztaty

 

 

Tematy warsztatów:

 

Silna mała mróweczka klasy 1-3 : Zaburzona samoocena u dzieci wiąże się z wieloma negatywnymi i dalekosiężnymi konsekwencjami. Brak wiary we własne możliwości skutkuje między innymi gorszym funkcjonowaniem poznawczym, przygnębieniem i nieumiejętnością przyjmowania krytyki czy godzenia się z niepowodzeniami. Maluchy mogą się częściej denerwować, oszukiwać w trakcie gier z rówieśnikami, domagać się ciągłej uwagi ze strony dorosłych bądź też dokuczać innym. Warsztat ma na celu budowanie optymistycznej postawy, która prowadzi do zwiększonej pewności siebie, przeświadczenia o skuteczności własnych działań, wytrwałości, a także tolerancji i szacunku dla innych.

 

Zaplątani w sieci klasy 4-8: Podczas zajęć uczniowie poznają różne zagrożenia płynące
ze strony multimediów, z których na co dzień ochoczo korzystają. Dowiadują się więc, jakie pułapki ukrywają przed nimi portale internetowe, gry komputerowe czy telefony komórkowe. Poznają również niebezpieczeństwa związane zarówno z anonimowością w sieci, jak też z jej brakiem. Warsztaty uczą zresztą nie tylko bezpiecznego, ale i kulturalnego korzystania
z multimediów. W trakcie ich trwania dzieci zyskują też świadomość zacierania się granic pomiędzy wirtualnym a rzeczywistym światem. Prowadzący pomaga uczniom wypracowywać w sobie pewien dystans w odniesieniu do treści pojawiających się
w Internecie oraz właściwe sposoby reagowania na przejawy łamania prawa za pośrednictwem mediów elektronicznych (cyberprzemoc).