Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

DEBATA - program profilaktyczny

Program prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Spotkania w ramach programu przewidziane są dla pojedynczych klas (około 30 osób). Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Realizacja programu oparta jest o metody aktywizujące i służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież. Zmiana przekonań normatywnych – stanowi podstawę całego programu. Zabieg ten polega na zdiagnozowaniu przekonań normatywnych prezentowanych przez klasę i próba ich modyfikacji. Celem jest odsłanianie rzeczywistej częstości zachowań destrukcyjnych występujących w grupie i towarzyszących im przekonań uczestników programu (np. nie ma zabawy bez alkoholu, podobnie wesela). Strategia ta porusza również kwestię wyboru zabaw/imprez na trzeźwo, burzy powszechną opinię młodych osób o tym, że nie ma zabawy bez alkoholu czy innych środków psychoaktywnych i pozwala dostrzec korzyści płynące z alternatywnych rozwiązań. Przekonanie o wartości trzeźwości wzrasta podczas pracy nad „uchwałami chroniącymi”. Ponadto, dzięki wykorzystaniu tej strategii, dochodzi do obalenia stereotypów, w myśl których alkohol stanowi czynnik ułatwiający kontakty między płciami (np. randka bez alkoholu). W tym kontekście zwraca się uwagę młodzieży na możliwość wystąpienia konsekwencji związanych z jego nadużywaniem
w odniesieniu do obydwu płci. Chłopcom zostają przekazane informacje na temat impotencji jako biologicznego skutku picia, natomiast dziewczętom zwraca się uwagę na większą podatność kobiet
na problemy alkoholowe i związane z tym komplikacje wynikające z fizjologii, a także na możliwość wyrządzenia szkód swojemu przyszłemu dziecku (elementy wiedzy na temat płodowego zespołu alkoholowego). Ukazanie konfliktu „cenione wartości – picie” polega na uświadomieniu uczestnikom, że używanie substancji psychoaktywnych stoi w sprzeczności z rozwojem miłości, kształtowaniem
się ról kobiecych i męskich, a także z nawiązywaniem głębokich przyjaźni. Wiedza o konsekwencjach pojawia się podczas analizy bieżących i odroczonych strat oraz korzyści związanych z używaniem alkoholu. Dotyczą one przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim i zabawy.

 

Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

Realizator: Centrum Działań Profilaktycznych Gdów

 

HARMONOGRAM ZAJĘC WARSZTATOWYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „DEBATA”.

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu 

Debaty (3 godz. lekcyjne)

Pn. 13.12.2021 -2 DEBATY

Wt. 14.12.2021 - 2 DEBATY

Śr. 15.12.2021 - 3 DEBATY

Czw. 16.12.2021 - 2 DEBATY 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

Debaty (3 godz. lekcyjne)

Pn. 20.12.2021 -4 DEBATY

Wt. 21.12.2021 - 4 DEBATY

Śr. 22.12.2021 - 2 DEBATY