Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

OTWÓRZ SIĘ NA POMOC - film interaktywny

Gmina Pisz przystąpiła do projektu w formie filmu ineraktywnego ,,Otwórz się na pomoc''.
Głównym założeniem projektu jest profilaktyka oraz edukacja młodzieży i rodziców, a także przeciwdziałanie problemowi uzależnień od alkoholu.
Jest on skierowany jest do dwóch grup docelowych: młodzież - /Graj/ i rodzice /Posłuchaj historii/ i zawiera cztery prawdziwe historie, opowiedziane przez rodziców nastolatków, mających problem z alkoholem.
W stworzonej powieści od osoby oglądającej wymagana jest akcja /tak samo jak w grze/.
To od decyzji oglądającego zależy to, jak potoczy się historia, a możliwe są cztery zakończenia. Każda z tych decyzji będzie miała swoje konsekwencje.
Każda historia omawiana jest przez Panią psycholog Marię Pisarek.
Projekt jest narzędziem edukacyjnym, który z powodzeniem może być wykorzystywany w szkole np. na lekcjach wychowawczych oraz spotkaniach dla rodziców. W ramach projektu zamieszczono informacje  zawierające wykaz instytucji z terenu naszej gminy (adres, dane kontaktowe) udzielających pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej osobom potrzebującym.

Link do filmu otrzymały wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Gminy Pisz.

Poniżej link do filmu interaktywnego.

Link: https://pisz.naszemiasto.pl/gmina-pisz-otworz-sie-na-pomoc-alkohol/re