Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Program profilaktyczny CUKIERKI

Program Profilaktyczny „Cukierki”

dla dzieci przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego szkoły podstawowej

 

Program wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów przeznaczony dla klas I III szkół podstawowych - oraz starszych grup przedszkolnych

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”.

Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Cele programu:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

 

Metody pracy:

 • Czytanie bajki z podziałem na role
 • Prace plastyczne
 • Opis ilustracji
 • Burza mózgów
 • Dramy
 • Praca w grupach

HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ

NA TERENIE MIASTA PISZ.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu, ul. Gizewiusza 8, 12-200 Pisz 
07.12.2021

 1. Warsztat Cukierki 8:00-9:30
 2. Warsztat Cukierki 9:30-11:00
 3. Warsztat Cukierki 11:00-12:30
 4. Warsztat Cukierki 12:30-14:00

 

08.12.2021

 

 1. Warsztat Cukierki 8:00-9:30
 2. Warsztat Cukierki 9:30-11:00
 3. Warsztat Cukierki 11:00-12:30

 

Przedszkole Miejskie nr 1 w Piszu, ul. Gizewiusza 9, 12-200 Pisz  

09.12.2021

 

 1. Warsztat Cukierki 8:30-10:00 TYGRYSKI
 2. Warsztat Cukierki 10:00-11:30 MISIE
 3. Warsztat Cukierki 11:30-13:00 MUCHOMORKI
 4. Warsztat Cukierki 13:00-14:30 BIEDRONKI

 

10.12.2021

 

 1. Warsztat Cukierki 8:30-10:00 JAGÓDKI
 2. Warsztat Cukierki 10:00-11:30 STOKROTKI
 3. Warsztat Cukierki 11:45-13:15 - inny budynek: UL. Wł. Klementowskiego 2 - JEŻYKI