Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Powrót do normalności 2021

„Powrót do normalności 2021” – profilaktyczne, warsztatowo-dyskusyjne spotkania z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami.

W sytuacji, gdy nasze życie na dłuższy czas przeniosło się do sieci – gdy nasze dzieci były izolowane od własnego życia społecznego (tak istotnego do prawidłowego rozwoju młodego człowieka), powstały nowe zagrożenia związane z deprywacją socjalizacyjną. Wszyscy zarówno młodsi jak i Ci urodzeni wcześniej odczuwają niepokoje o podłożu psychologiczno- somatycznym związane z długotrwałym brakiem bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi. Jeśli zaczyna brakować otoczenia ludzie popadają w stany zniechęcenia oraz tzw. kolokwialnie „czarnych myśli” co może spowodować chęć „oderwania się„ choć na chwilę od panującej, skrajnie trudnej sytuacji i spowodować sięgnięcie po używki, a w kolejnym etapie często tego typu deprywacja wzmaga poczucie osamotnienia, niezrozumienia i powoduje powstanie stanów depresyjnych, które powodują chęć kolejnego zrelaksowania się poprzez alkohol, narkotyki czy też łatwo dostępne i tanie dopalacze.

 Poruszane zagadnienia to:

   I. Relacje wewnątrzrodzinne dziecko ó rodzic (temat z dziećmi / młodzieżą). Im bardziej jesteśmy zestresowani tym bardziej skupiamy się na sobie, pomijamy innych, przestajemy na nich patrzeć, nie słuchamy ich – spojrzenia na taką sytuację z pozycji dziecka.

   II. Wysłuchanie jego „obrazu” otaczającej rzeczywistości jest podstawą do przepracowania lęków i wątpliwości powstających z niezrozumienia siebie nawzajem.

 NIE DA SIĘ FUNKCJONOWAĆ W NOWEJ RZECZYWISTOŚĆ WEDŁUG STARYCH SCHEMATÓW

➢ Nowe wymuszone sytuacje – poznanie „wroga”, co jest najtrudniejsze dla młodego człowieka; świadoma kontrola nowej rzeczywistości.

➢ Lęki u dzieci –jak je pokonać, jak z nimi funkcjonować, jak się im „nie dać” , jak działać.

➢ Strach i lęk– rzetelne informacje o rzeczywistości; nazwanie uczuć i emocji, oswojenie się z nimi.

➢ Wspólne działania /oczekiwania/ plany/ realizacja.

   III. Pozytywna podbudowa i motywacja oparta na emocjach i pragnieniach życia codziennego dzieci i młodzieży w czasie pandemii.

➢ Brak normalnego, rutynowego planu działania w ciągu dnia powoduje obniżenie poziomu energii, zniechęcenia – odpuszczenie sobie; podstawowym działaniem powinno być więc wprowadzenia swoistego planu dnia – dnia zorganizowanego według innej rzeczywistości- życia z pandemią. Skonstruowanie odpowiedzi na pytania co chcę ja, co chcą inni? Które działania są obowiązkiem
(np.: nauka, praca online – absolutnie nie w piżamie!).

➢ Konstruowanie planu dnia – Kto? Kiedy? Gdzie? Jak? Dlaczego?

➢ Plan dla dzieci młodzieży – podstawowe założenia. Jak wykorzystać czas efektywnie
i wspólnie z innym członkami rodziny, znajomymi.

➢ Konieczność czasu tylko dla siebie. Poczucie celu i postępu działań. Ja uczeń/młody człowiek, a świat 2021 => powrót do „normalności”.

     IV. Zagrożenia płynące z odosobnienia wywołanego koniecznością wyższą.

➢ Zmiany emocjonalne wywołane niemożnością spotkania się z grupą rówieśniczą – jak się w tej rzeczywistości odnaleźć.

➢ Zmiany w życiu codziennym – akceptacja, poszukiwanie różnorodności, nazwanie i przepracowanie odczuć związanych z tą sytuacją – planowanie kolejnych działań => szukanie małych celów (działanie samo motywujące).

➢ Zmiany fizyczne – dbanie o kondycję i rozwój stricte fizyczny – brak ruchu pogłębia złe samopoczucie psychofizyczne.

   V. Zagrożenia płynące z nadmiernej ingerencji cyberświata w życie dzieci i młodzieży.

➢ Uzależnienia behawioralne – przyczyny/skutki – objawy, symptomy, rozpoznanie i co dalej?

➢ Chęć zaistnienia – portale społecznościowe działania i zachowania niebezpieczne propagowane w sieci.

➢ „Leczenie samotności” – niebezpieczeństwo używek (alkohol, dopalacze) i cyberdopalacze.

➢ Odreagowanie wdrukowanych kompleksów – wykorzystywanie młodych ludzi przez przestępców działających poprzez kanały internetowe.

➢ Niebezpieczne treści w sieci. Cyberprzemoc i zawieranie znajomości poprzez sieć (prześladowania, cyberbullying, seksting). Naruszenie prywatności i kradzież danych osobowych.

  VI. Pozytywny styl życia: życie z radością – kulturą – szacunkiem.

➢ Poznanie siebie i umiejętność przekazania tego innym, co mogę sam/sama zaproponować – co dzięki temu będą mieli inni; co wzbudza mój podziw/ zainteresowanie; czego nie umiem a chciałbym umieć, czego „zazdroszczę” innym? Praca / spotkanie polegające przede wszystkim na nauczeniu zadawania pytań, na zwróceniu uwagi na słuchanie i korzystanie z otrzymanych informacji zwrotnych.

 ➢ Jak chcę być traktowany/ postrzegany – jak jestem odbierany/odbierana przez innych? Jak zapytam co inni myślą o mnie?

 ➢ Profilaktyka uzależnień (alkohol – małpki). Zajęcia warsztatowo- ćwiczeniowe z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Ćwiczenia psychomotoryczne,
w których może uczestniczyć każdy chętny uczeń – w ich trakcie przez wykorzystanie specjalistycznych alko i narko gogli można zobaczyć (przeżyć osobiście) widok jaki ma nasz mózg, gdy jest pod wpływem alkoholu czy też narkotyków lub dopalaczy- każde ćwiczenia i doświadczenie jest omawiane rzez prowadzących terapeutów. Uświadamiamy w ten sposób młodych ludzi, iż nie da się bezpiecznie funkcjonować nawet po minimalnej ilości środków psychoaktywnych.
W czasie tych zajęć wykorzystane są:

  • Alko i narko gogle, o różnorodnym stężeniu substancji trujących.
  • Tor przeszkód.
  • Zdalnie sterowane pojazdy.
  • Infrastruktura otoczenia, w którym na co dzień funkcjonuje młody człowiek .

 Przedstawiony powyżej program z zakresu zapobiegania uzależnieniom, wykluczeniom społecznym, zachowaniom niebezpiecznym i agresji, jest programem realizowanym w systemie stacjonarnym. Szczegóły i potrzeby każdego bloku spotkań są dostosowywane do poszczególnych grup uczestników.

Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

Realizator: PROFI-ART-Edukacja Gdynia

Prowadzący: Grażyna Graszek, Andrzej Piasecki.

Pliki do pobrania: