Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Jak nie przegrać na starcie ?!

 

Jak nie przegrać na starcie ?!

 

Cykl spotkań w ramach Programu Profilaktycznego profilaktyka szkolna;

 

kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

 

 

 

SPOTKANIE I
(substancje uzależniające np; nikotyna, alkohol, narkotyki)

 

Zadaniem spotkania jest ukazanie fałszu przekonania o atrakcyjności kontaktu młodych ludzi z używkami. Jednoczesne zwrócenie uwagi na psychologiczne i środowiskowe czynniki warunkujące kontakt młodzieży ze środkami odurzającymi. Celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu środków odurzających na życie szkolne i rodzinne. Ponadto kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji w ewentualnym kontakcie z narkotykiem.

 

SPOTKANIE II
(przemoc, agresja - jak pomagać sobie i innym?)

 

Obok uświadomienia młodym ludziom przyczyn agresji (naśladownictwo, własne emocje, "uczenie się", podatność na presję grupy), podczas spotkania nacisk jest kładziony na rozwój zachowań asertywnych, tolerancję i akceptację. Spotkanie ma na celu ukazanie systemu wartości i dążeń pozwalających na kontrolę stresu a co za tym idzie redukcję zachowań agresywnych. Przyjęcie na siebie odpowiedzialności, bycie świadomym swoich działań i uczuć.

 

SPOTKANIE II
(media, a umysł mało krytyczny i mało refleksyjny)

 

Spotkanie podejmuje m.in. temat dobrych i złych stron czasopism młodzieżowych, roli czasopism w wychowaniu młodzieży, wzbogaca wiedzę na temat właściwego sposobu korzystania z Internetu czy gier komputerowych. Spotkanie jest ukierunkowane na ukazanie granicy między rozrywką a manipulacją Wirtualnego Świata. Zawiera propozycję właściwego korzystania z masmediów, jako jedynie uzupełnienie codziennych zajęć.

 

 Czas trwania każdego Spotkania: 2 x 40 min. (warsztat) 1 x 20 min. (ankieta)

 

Realizacja: listopad - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 22 gru 2009 12:57
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2009 13:02
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1534 razy