Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Ludzkie procesy decyzyjne-czy jesteśmy bezmyślni? Jak wywierać presję?

Szkolenie on-line dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Pisz.

Termin: 15.04.2021, godz. 1400 .

Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.

Realizator programu:
Franciszek Małecki-Trzaskoś (Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego w Krakowie).   

 

Temat szkolenia: "Ludzkie procesy decyzyjne-czy jesteśmy bezmyślni? Jak wywierać presję?"

 

Problem przemocy rówieśniczej i domowej w XXI wieku coraz częściej sprowadza się do przemocy psychicznej (w tym seksualnej i ekonomicznej). Opracowane z myślą o nauczycielach szkolenie pokazuje techniki wywierania presji.

Zebrana i usystematyzowana wiedza rzuca nowe, nieznane dotychczas światło na problematykę wywierania presji.