Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

"ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM DZIECI I NASTOLATKÓW - PIERWSZY KROK"

Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu w dniu 10.03.2021 zorganizował szkolenie on-line pt.: "Zapobieganie samobójstwom dzieci i nastolatków - pierwszy krok."

Uczestnicy szkolenia otrzymali informacje na temat:

  • skali problemu samobójstw wśród nastolatków w Polsce i w powiecie piskim
  • katalogu zdarzeń wywołujących kryzys suicydalny u młodych ludzi
  • jak reagować na zdarzenia z takiego katalogu
  • jak wspierać najmłodszych zagrożonych samobójstwem.

Podsumowaniem wykładu była prezentacja pięciu konkretnych reguł, których zastosowanie ma na celu radykalne ograniczenie ryzyka zaistnienia prób samobójczych przez dzieci i młodzież. Uwrażliwia ona na zachowania, których wystąpienie może sugerować nadchodzący kryzys suicydalny.

W wykładzie wzięli udział pracownicy OPiT, pracownicy socjalni MGOPS, nauczyciele szkół miejskich i wiejskich gminy Pisz (55 osób). Szkolenie trwało ok. 3 godziny i obejmowało wykład oraz sesję pytań i odpowiedzi.

Realizator programu:
Franciszek Małecki-Trzaskoś
Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Krakowie.