Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty profilaktyczne w szkołach wiejskich

Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa na zlecenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu było realizatorem projektu profilaktyczno – interwencyjnego (warsztaty rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych).

 

W dniu 29.10.2020 odbyła się pierwsza edycja warsztatów „Cukierki”  dla dzieci w wieku szkolnym w szkołach:

- Szkoła podstawowa w Trzonkach

- Szkoła podstawowa w Jeżach 

W dniu 30.10.2020 odbyła się druga edycja warsztatów „ Cukierki” w szkołach:

- Szkoła podstawowa w Hejdyku

-Szkoła podstawowa w Liskach.

 

W listopadzie przeprowadzono w szkołach wiejskich dwie debaty o tematyce alkoholowej oraz dopalaczowej.

 

W dniu 20.11.2020 odbyła się debata o tematyce dopalaczowej w szkołach:

- |Szkoła podstawowa w Trzonkach

- Szkoła podstawowa w Kotle Dużym

 

W dn. 23.11.2020 - debata alkoholowa w szkołach:

- |Szkoła podstawowa w Trzonkach

- Szkoła podstawowa w Kotle Dużym

- Szkoła podstawowa w Hejdyku

-Szkoła podstawowa w Liskach.