Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty profilaktyczne w szkołach miejskich

W szkołach podstawowych i przedszkolu w Piszu na zlecenie Ośrodka Profilaktyki
i Terapii realizowany był program profilaktyczny „Cukierki” kierowany do dzieci przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego. Cele programu to min.: rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia, kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Przedszkole Miejskie nr 1:

 • 26.10.2020r. - 4x Cukierki
 • 28.10.2020r. - 4x Cukierki
 • 29.10.2020r. - 3x Cukierki
 • 30.10.2020r. - 3x Cukierki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu

 • 27.10. 2020r. - 4x Cukierki
 • 29.10. 2020r. - 4x Cukierki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piszu- Szkoła Podstawowa

 • 3.11.2020r. - 2x Cukierki
 • 4.11.2020r. - 2x Cukierki

Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu

 • 5.11. 2020r. - 7x Cukierki

 

Warsztaty profilaktyczne przeprowadzono on-line w:

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piszu - Szkole Podstawowej

 • 23.11. 2020r.

1 x Rola emocji w życiu.

3 x Media- profilaktyka uzależnienia od komputera i cyberprzemocy.

1 x Motywowanie do nauki szkolnej.

2 x STOP Hejtowaniu.

 • W dn. 26.11. 2020r. Szkolenie online dla nauczycieli:

1 x Medialne zagrożenia współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży.

 

Realizatorem programów był Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa .