Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzieciństwo bez przemocy

Dzieciństwo bez przemocy

 

Ogólnopolska kampania społeczna "Dzieciństwo bez przemocy" poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci.             Akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.
Organizacja kampanii związana jest z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i wprowadzanym zakazem stosowania kar fizycznych wobec dzieci.
Ważnym elementem akcji będą lokalne aktywności prowadzone przez ambasadorów kampanii. Do końca 2009r. Ośrodek Profilaktyki i Terapii         w Piszu zrealizuje działania skierowane do rodziców. Odbiorcom kampanii zostaną udostępniane materiały edukacyjne promujące pozytywne metody wychowawcze (broszura „Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”, ulotka „10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem”, scenariusz zajęć nt. wychowania bez przemocy.

Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii)
Agencja: Mc Cann Erickson
Cel kampanii: uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych
Czas trwania: działania medialne - czerwiec - lipiec 2009 r.; działania edukacyjne - czerwiec - grudzień 2009 r.
Media: TV, radio, prasa, Internet.

Data powstania: czwartek, 16 lip 2009 12:42
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2009 12:44
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1542 razy