Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

UNPLUGGED program profilaktyczny

 

Program Profilaktyczny pt. "UNPLUGGED" jest Programem Rekomendowanym, kierowanym do do klas, które przejawiają jakiekolwiek sygnały świadczące o ewentualnym problemie! (dla uczniów w wieku 12-14 lat)

W ramach programu przeprowadzane są:

1) 4 spotkania po 3 godziny na każdą klasę;

2) cykl 2 spotkań dla rodziców po 60 minut każde.

Szkoły otrzymują porady dla nauczycieli, w których znajdują się wszystkie materiały poruszone podczas projektu "UNPLUGGED".

Tematyka programu:

- nacisk psychiczny - przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim;

- alkohol - wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu;

- substancje psychoaktywne - przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi;

- papierosy - wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów;

- wyrażanie emocji - umiejętność komunikowania swoich emocji;

- asertywność - umiejętność asertywnej obrony swoich racji;

- narkotyki - wiedza o narkotykach;

- rozwiązywanie problemów - umiejętność radzenia sobie z problemami;

- podejmowanie decyzji - umiejętność formułowania celów i podejmowania decyzji.

 

Harmonogram realizacji programu w załączniku.

Pliki do pobrania: