Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

"Wyrwani z Niewoli"

Program profilaktyczny „Ku wolności” dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Gminy Pisz, zawierający treści z zakresu profilaktyki uzależnień połączony z koncertem muzycznym.

Wykonawca: Grupa „Wyrwani z Niewoli”.

Grupa od 6 lat zajmuje się działalnością profilaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży. Pokazuje świat, w którym można lepiej żyć bez narkotyków, alkoholu, przemocy, pornografii itp. Program był objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Termin wykonania programu: 18.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 12:15.

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu, ul. Klementowskiego 2.

Czas trwania koncertu: 90 min.

Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.