Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

"W zderzeniu z psychopatą"

W dniu 16.01.2018r. odbyło się szkolenie pt.: „W zderzeniu z psychopatą” przeznaczone dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Szkolenie prowadzone było w sposób aktywny przy wykorzystaniu treści multimedialnych, zajęć warsztatowych oraz technik angażujących uczestników w interakcje.

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

Część I

Ewolucja mózgu na przestrzeni milionów lat, jak dojrzewa w młodości. Praca ludzkich zmysłów. Iluzoryczny wpływ na osobowość i zachowanie człowieka ma środowisko oraz dziedziczenie cech. Naturalność skłonności człowieka do stereotypizacji. Prezentacja niebezpiecznej procedury psychomanipulacji opartej na świadomym silnym oddziaływaniu bezpośrednio do konkretnej grupy komórek nerwowych mózgu obcego człowieka.

Część II

Ludzka irracjonalność oraz racjonalność a także wolna wola człowieka i jej faktyczny zasięg. Szlaki pamięci. Omówienie podstawowych emocji (w tym aspekt ich tłumienia jak i unikania). Kontekst osadzenia emocji. Tło przyczynowo skutkowe przeżywania konkretnych emocji. Spojrzenie na życie z punktu widzenia samobójcy przed zamachem samobójczym.

Część III

Różnice pomiędzy: zaburzeniem emocjonalnym, zaburzeniem psychotycznym, psychopatią. Sposoby rozpoznawania osobowości psychopatycznej. Etapy rozwoju osobowości psychopatycznej. Procedury do wykorzystania w komunikacji z ludźmi posiadającymi osobowość psychopatyczną. Zderzenie z niebezpieczną osobowością – co robić, czego unikać. Bezpieczeństwo w relacji interpersonalnej z psychopatą. Procedury relacyjne.

Organizator szkolenia-Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.

Realizator-Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego w Krakowie.

Prowadzący-Pan Franciszek Małecki-Trzaskoś /neuropsycholog, antropolog/.

Szkolenie trwało od godz. 8:00 do 15:20 w tym zrealizowano 2 przerwy po 10 min.

Planowana jest kontynuacja szkoleń w podobnej tematyce.