Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

DEBATA

Jest to program adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa (V - VIII kl.). Program ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Zajęcia są przeznaczone dla jednej klasy i trwają przez dwie godziny dydaktyczne. Spotkanie jest prowadzone metodami aktywizującymi, tak, więc dalekie jest od moralizatorskich pogadanek, służy zaś przyjrzeniu się zestawowi przekonań normatywnych i próbie ich modyfikacji.

Cele programu „Debata”:

wzmocnienie postaw abstynenckich wśród uczniów

zmiana decyzji o używaniu środków odurzających wśród uczniów „po inicjacji”

przesunięcie w stronę dorosłości decyzję o używaniu środków psychoaktywnych u tych, którzy są niezdecydowani.

Realizacja programu w dniach od 6 do 20 grudnia 2018 r. w:

Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piszu,

Szkole Podstawowej Nr 4 w Piszu

Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszu

łącznie 15 edycji.