Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

KOLCZASTA PRZYJAŹŃ

Kolczasta przyjaźń

to program w postaci spektaklu teatralnego poruszający problem tolerancji wobec inności, stymuluje poczucie własnej wartości dziecka. Kształtuje również umiejętności komunikowania się i współdziałania, pokazuje także jak łagodzić napięcia emocjonalne i rozwiązywać konflikty w grupie.

Realizacja w dniu 7 grudnia 2018 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piszu. (3 edycje).