Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Wigilia dla osób bezdomnych, samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Jak co roku zapraszamy osoby bezdomne, samotne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej na Wieczerzę Wigilijną, która odbędzie się w Piskim Domu Kultury w sali Nr 7 w dniu 20 grudnia 2018r.. (czwartek) o godz. 17:00. Uczestnicy wieczerzy otrzymają paczki od Świętego Mikołaja

.
Organizatorzy:
Piski Dom Kultury w Piszu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu
Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.