Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarte Drzwi

„Otwarte Drzwi” – to jedna z inicjatyw w ramach prowadzonej od kilku lat w dniach od 25 listopada do 10 grudnia światowej kampanii BIAŁA WSTĄŻKA (Światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć), polegająca na prowadzeniu dodatkowych dyżurów psychologów i innych specjalistów, do których mogą zgłaszać się osoby doznające przemocy – szukające wsparcia i pomocy.

Włączając się w kampanię Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, ul. M. Kopernika 8 zaprasza na dodatkowy dyżur w dniu 01.12.2018 r. w godzinach 10.00-12.00.

Kampania kończy się 10 grudnia 2018r. – Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.