Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Równanie życia

RÓWNANIE ŻYCIA to autorski program profilaktyki Andrzeja Piaseckiego z zakresu zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych czynników psychoaktywnych. Program ten ma na celu uświadomienie odbiorcy jaki ogromny wpływ i jakie zagrożenia wynikają z przenoszenia życia wirtualnego na życie realne. W czasie spotkań z młodzieżą poruszane są takie zagadnienia jak dopalacze, cyberprzemoc. Program kierowany jest do młodzieży szkolnej klas VI – VIII.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (2 godziny lekcyjne) z wykorzystaniem form audiowizualnych.

Harmonogram zajęć w Gminie Pisz:

22.X.2018 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu /7 edycji/

24.X.2018 – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Piszu /5 edycji/

26.X.2018 –Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piszu /4 edycje/.