Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Wakacyjne podróże ze Smurfami

Projekt „Wakacyjne podróże ze Smurfami” realizowany będzie w czasie wakacji od 25.06-06.07.2018r. w godz. 10.00-14.00. Podczas zajęć dzieci wezmą udział w cyklu warsztatowych spotkań profilaktycznych mających na celu przybliżenie wybranych zagadnień z tematyki uzależnień oraz promowania zdrowego i aktywnego wypoczynku. W przygotowanym programie wyjazdowym rekreacyjno-edukacyjnym dzieci będą miały okazję w kinie Planet Ciemna w Ełku obejrzeć film, w Majdanie dzieci będą mogły pojeździć na konikach. W Muzeum Kurpiowskim w Wachu wezmą udział w warsztatach kulinarnych – kuchnia kurpiowska i warsztatach pranie i maglowanie higiena na wsi kurpiowskiej. W Szarejkach będą piekły chleb i wypoczywały na łonie natury w towarzystwie zwierząt domowych. Na warsztatach plastycznych dzieci rozwijać będą sprawności manualne i myślenie twórcze. Podczas gier zespołowych na boisku przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii będą uczyły się szanowania ustalonych norm, zasad postępowania i odpowiedzialności za swoje zachowanie w stosunku do siebie i do grupy. Podczas warsztatów profilaktycznych dzieci poszerzą wiedzę na temat szkodliwości alkoholu i nikotyny i ich negatywnym wpływie na organizm człowieka. Dowiedzą się także o korzyściach i zagrożeniach wynikających z korzystania z sieci, porozmawiamy też o cyberprzemocy.. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę socjoterapeutyczną i psychologiczną.