Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

NIE JESTEŚ SAM

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy osoby bezdomne, samotne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej na Wieczerzę Wigilijną, która odbędzie się w Piskim Domu Kultury w dniu 21 grudnia 2017r. ( czwartek ) o godz. 17:00.
Organizatorzy:
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piszu,
  • Piski Dom Kultury,
  • Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.