Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

ZATRZYMAĆ PRZEMOC

Cywilno-prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli „Niebieska Karta od A do Z” to temat szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piszu , które odbędzie się w dniu 23.11.2017r. o godz. 9:30 w Sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu. Szkolenie przeprowadzi Pani Aneta Mikołajczyk, Radca Prawny - specjalista ds. przemocy w rodzinie.