Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

SUPERWIZJA

W dniu 21.11.2017r. w Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Piszu szkolenie nauczycieli i pedagogów rozpoczęło cykl zajęć warsztatowych pod nazwą „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą”. Szkolenie prowadzone jest przez Stowarzyszenie MONAR ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań”. Zajęcia prowadzi certyfikowany terapeuta uzależnień Pan Robert Oszczakiewicz.