Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

SMAKI ŻYCIA Program profilaktyczny, przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15 – 18 lat. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat zagrożeń wynikających z używania dopalaczy. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych. DEBATA To program profilaktyczny przeznaczony dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zadaniem programu jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. W/w programy będą realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz w szkołach ponadgimnazjalnych ( I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1) w Piszu w okresie od 31.10.2017r. do 17.11.2017r.
Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2017 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2017 13:20
Opublikował(a): Małgorzata Kałudzińska
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 753 razy