Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

"Wakacjne podróże ze Smurfami”

"Wakacjne podróże ze Smurfami” - to zajęcia przeznaczone dla dzieci podopiecznych świetlicy Wychowawczo-Terapeutycznej „Smurfy” oraz dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Pisz, pochodzących z rodzin wielodzietnych oraz niepełnych. Podczas zajęć dzieci wezmą udział w cyklu warsztatowych spotkań profilaktycznych mających na celu przybliżenie wybranych zagadnień z tematyki uzależnień oraz promowania zdrowego i aktywnego wypoczynku. W przygotowanym programie wyjazdowym rekreacyjno-edukacyjnym dzieci będą miały okazję w kinie Planet Ciemna w Ełku obejrzeć film, w Majdanie dzieci będą mogły pojeździć na koniku polskim. W Nidzicy dzieci wezmą udział w warsztatach garncarskich, a w Wachu zwiedzą Muzeum Kurpiowskie. Na warsztatach plastycznych dzieci rozwijać będą sprawności manualne i myślenie twórcze. Podczas gier zespołowych na boisku przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii będą uczyły się szanowania ustalonych norm, zasad postępowania i odpowiedzialności za swoje zachowanie w stosunku do siebie i do grupy. Podczas warsztatów profilaktycznych dzieci poszerzą wiedzę na temat szkodliwości alkoholu i nikotyny i ich negatywnym wpływie na organizm człowieka. Dowiedzą się także o korzyściach i zagrożeniach wynikających z korzystania z sieci Internet. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu. Cele projektu: • Zapewnienie 25 dzieci w wieku od 6 do 12 lat aktywnego wypoczynku podczas wakacji letnich. • Promocja aktywnego wypoczynku i wzmocnienie kondycji fizycznej poprzez zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. • Pokonywanie własnych lęków i ograniczeń. • Szerzenie wiedzy na temat wychowania w trzeźwości bez przemocy, alkoholu i nikotyny, bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. • Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych poprzez hipoterapię. • Poprawa komunikacji i umiejętności współżycia w grupie. W wyniku realizacji projektu „Wakacyjne podróże ze Smurfami” zostaną osiągnięte następujące rezultaty: -dzieci wypoczną w sposób aktywny i kulturalny -dzieci wezmą udział w programie profilaktycznym mającym na celu zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu -dzieci będą wiedziały jak reagować na cyberprzemoc -poznają osoby i instytucje do których mogą zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych -poznają technologię wypieku chleba -ulepią z gliny naczynia lub figurki -poznają obsługę i jazdę konną -aktywnie wypoczną na łonie natury -wzrośnie ich poczucie własnej wartości -zwiększą się ich umiejętności społeczne (komunikacja, współpraca w grupie, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i dokonywanie wyborów) -zwiększy się ich odwaga i chęć do podejmowania nowych wyzwań. Projekt „Wakacyjne podróże ze Smurfami” realizowany będzie w czasie wakacji w dniach 26.06-07.07.2017r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu Adres: 12-200 Pisz, ul. Kopernika 8 Dzieci chętne do udziału w zajęciach należy zgłaszać w siedzibie organizatora, w pokoju nr 2 lub pod nr tel. tel.: (87) 423-35-60 do pani Anny Klimek.