Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

BIAŁA WSTĄŻKA dyżur "Otwarte drzwi"

Gmina Pisz po raz kolejny włączyła się w międzynarodową kampanię Biała Wstążka. Od 25 listopada do 10 grudnia trwa kampania w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Kampania kończy się 10 grudnia 2016r. – Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Jedną z inicjatyw w ramach kampanii są tzw. „Otwarte Drzwi” – dodatkowe dyżury psychologów i innych specjalistów, do których mogą zgłaszać się osoby doznające przemocy – szukające wsparcia i pomocy. Dyżur taki będzie prowadzony w dniu 03.12.2016 r. (sobota) w: Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Piszu ul. Mikołaja Kopernika 8, w godz. 800 – 1200.