Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Program profilaktyczny ALMANACH

A L M A N A C H to program profilaktyczny dla młodzieży o charakterze warsztatów. Celem programu jest uświadomienie młodemu człowiekowi i prezentacja wybranych, często tragicznych sytuacji i zdarzeń wynikających z występowania wszechobecnych trucizn, jakimi są alkohol, narkotyki, dopalacze. Pokazuje on, iż nikt nie jest w stanie przezwyciężyć trujących, obezwładniających i pozbawiających możliwości przeżycia skutków spożycia używek i ich działania na ludzki organizm. Do aktywnego wykonywania poszczególnych przykładów oraz ćwiczeń dzieci i młodzież zapraszane są bezpośrednio z sali, bądź z widowni, aby uświadomić oglądającym spotkanie koleżankom i kolegom, iż sytuacje te mogą dotknąć każdego z nich. Poprzez te przykłady uświadamiamy, iż to, co mamy najcenniejszego, czyli życie można stracić przez jedną nieprzemyślaną chwilę - złudną chwilę fałszywej wolności. Ideą programu jest to, by młody człowiek całkowicie sam bez żadnej pomocy osób trzecich, sprawdził własne możliwości, kiedy przy pomocy różnego rodzaju sprzętu pokazowego: (alkogoogle, narkogoogle, quad) jego organizm zachowuje się jakby był pod wpływem alkoholu lub innych substancji uzależniających. Zajęcia realizowane są w: Szkoła Podstawowa nr 4 - 14.11.2016r. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 15.11.2016r. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 18.11.2016r. Organizatorem zajęć jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, a realizatorem Andrzej Piasecki i jego zespół.