Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Świąteczna zbiórka żywności

Świąteczna zbiórka żywności

W dniach 11 – 12 grudzień 2015 w godzinach ( w piątek od 13:00 do 16:00 , w sobotę od 10:00 do 16:00 ) w piskich sklepach będą zbierane produkty żywnościowe, które zostaną przekazane najbardziej potrzębującym mieszkańcom gminy i miasta Pisz. Organizatorami zbiórki są:
  • parafialne oddziały CARITAS w Piszu
  • Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu
Produkty będzie zbierała młodzież z piskich szkół (Zespół Szkół Katolickich, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych, Gminny Zespół Szkół, Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 ) pod opieką nauczycieli i pracowników OPiT.