Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

"Otwarte Drzwi-Biała Wstążka"

Gmina Pisz po raz kolejny włączyła się w międzynarodową kampanię Biała Wstążka. Od 25 listopada do 10 grudnia trwa kampania w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Kampania kończy się 10 grudnia 2015r. – Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Jedną z inicjatyw w ramach kampanii są tzw. „Otwarte Drzwi” – dodatkowe dyżury psychologów i innych specjalistów, do których mogą zgłaszać się osoby doznające przemocy – szukające wsparcia i pomocy. Włączając się w kampanię
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu ul. Wąglicka 2
  • oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu ul. Mikołaja Kopernika 8
  • zapraszają na dodatkowy dyżur w dniu 05.12.2015r. ( sobota ) w godzinach 10.00 - 13.00.