Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W dniu 09.09.2015r. o godz. 1200 w Sali nr 7 Piskiego Domu Kultury zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu przemocy domowej i procedury „Niebieskiej Karty”. W szkoleniu wezmą udział członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piszu ( policja, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni MGOPS i PCPR, przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz, kuratorzy sądowi ). Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.