Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta dla dzieci i rodziców

Trening umiejętności wychowawczych – cykl zajęć dla rodziców

 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu serdecznie zaprasza rodziców na zajęcia warsztatowe ,,Wspieraj swoje dziecko” oparte o trening umiejętności wychowawczych.

Zajęcia mają na celu dostarczenie uczestnikom przydatnych narzędzi pozwalających na budowanie wspierającej opartej na wzajemnym szacunku relacji z dzieckiem.

Podczas zajęć rodzice mają okazję przyjrzeć się potrzebom własnym, dziecka               i całej rodziny oraz dokonać refleksji nad swoją relacją z dzieckiem, pojawiającymi się trudnymi sytuacjami i nauczyć się innych, niż dotychczas sposobów reagowania na nie.

Forma warsztatowa oraz niewielka liczebność grupy pozwala na aktywne              oraz efektywne poznawanie i uczenie się nowych umiejętności wychowawczych.

Tematyka spotkań dotyczy m. in. umiejętności stawiania granic, komunikacji rodzic  – dziecko, ustalania zasad, umiejętności wyciągania konsekwencji                   i nagradzania, zachęcania do samodzielności i współdziałania, rozumienia uczuć rodzica i dziecka, budowania więzi.

Informacje pod numerem 87 4233560 wew. 22

 

Zajęcia dla dzieci nieśmiałych ,, Wiele potrafię” organizowane przez OPiT  w Piszu

 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nieśmiałych i wycofanych ruchowo „Wiele potrafię” podnoszące umiejętności sprawnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w szkole, w rodzinie. 

Ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności interpersonalnych, radzenie sobie z trudnymi emocjami, postawy asertywnej i rozwijanie empatii, budowanie prawidłowej samooceny, wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Program przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych z różnymi problemami emocjonalnymi, trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu           w grupie rówieśniczej.

Dzięki zajęciom uczestnicy potrafią:

 • rozpoznawać i nazywać różne stany emocjonalne
 • radzić sobie z własnymi emocjami
 • wymienić swoje mocne strony
 • być asertywnym
 • budować relacje z rówieśnikami, współpracować w grupie.

A także:

 • wierzą w swoje możliwości i umiejętności
 • wiedzą, jak zachować się w określonych sytuacjach zaistniałych                                w szkole,  na dworze lub w domu.
 • Po każdym powitaniu wykonywane są gry i zabawy ruchowe mające na celu zintegrowanie grupy, odreagowanie napięć oraz usprawniające funkcjonowanie społeczne. Umożliwiają one uczestnikom zdobycie różnorodnych doświadczeń indywidualnych oraz z rówieśnikami.
 • Zabawy w grupie są podstawą do rozmów na określone tematy. Zaangażowanie i uczestniczenie w poszczególnych sytuacjach daje możliwość przeżywania określonych emocji, a tym samym umożliwia znalezienie sposobów (rozwiązań) na poradzenie sobie z określoną, trudną dla dziecka sytuacją.
 • Podczas zajęć dzieci będą wykonywać różnorodne prace plastyczne, dzięki którym uzewnętrzniają swoje emocje.
 • Wspólne pożegnanie.
 • Praca zespołowa, praca indywidualna, ćwiczenia ruchowe, metody aktywizujące, techniki relaksacyjne, bajka, wizualizacja, pogadanka, rysunek.
 • Spotkanie informacyjne dla rodziców.
 • Indywidualne rozmowy z rodzicami, przekazywanie im wskazówek                 do pracy z dzieckiem w domu.

Struktura zajęć:

Formy i metody pracy

 • Praca zespołowa, praca indywidualna, ćwiczenia ruchowe, metody aktywizujące, techniki relaksacyjne, bajka, wizualizacja, pogadanka, rysunek.
 • Spotkanie informacyjne dla rodziców.
 • Indywidualne rozmowy z rodzicami, przekazywanie im wskazówek                 do pracy z dzieckiem w domu.
Data powstania: poniedziałek, 22 wrz 2014 10:29
Data opublikowania: poniedziałek, 22 wrz 2014 10:30
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 958 razy